Atex veszelyzona

Az ATEX irányelv (Atmosphères Explosibles, amelyet 94/9 / EK irányelvnek is neveznek, egy európai uniós rendelet, amely meghatározza a robbanásveszélyes területeken történõ kombinálásra szánt termékek alapvetõ követelményeit. A kemény szénbányákban használt gépek és szerszámok kellemes többsége a metán és a szénpor robbanásának. Az egyes európai uniós országok új biztonsági szabályai is különböztek egymástól, ami számottevõ nehézséget jelentett a tagállamok közötti szabad árucserében.Az utolsó tényezõ az egységes ATEX-irányelv volt, amely egységesítette a meglévõ szabályozásokat, és egyértelmûen megkönnyítette az európai megállapodásban szereplõ cikkek forgalmát. A Római Szerzõdés 100a. Cikkének rendelkezéseinek végrehajtása során az ATEX-irányelv legfontosabb célja az áruk szabad áramlása, amely garantálja a magas szintû robbanásvédelmet. A robbanás által veszélyeztetett területek közelében elhelyezett eszközök tekintetében az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1994. március 23-án kiadta az ATEX 94/9 / EK irányelvet, amely 2003. július 1-jén került karbantartásra. Ezen túlmenõen 1999. december 16-án elfogadták az 1999/92 / EK irányelvet (ATEX137-et is nevezték, amely viszont a könyv minimális biztonsági követelményeire vonatkozik, amennyiben robbanásveszélyes légkör fennáll. Az ATEX 94/9 / EK irányelv 2003. július 1-jén lépett hatályba, és felváltotta a korábbi 76/117 / EGK és a 79/196 / EGK irányelveket.

CE-jelölés (fr Conformité Européennea tanúsító szervezet azonosító számaVégrehajtási szimbólumrobbanási csoporteszköz kategóriarobbanásvédelem típusarobbanó alcsoporthõmérséklet osztály

Javasoljuk az Atex képzését